Saree Blouses

Some beautiful saree blouses

Christian Bridal Dress

இங்கிலாந்து இளவரசர் வில்லியம்ஸ், கேட் திருமணம் பல எதிர்பார்ப்புக்களுக்கு மத்தியில் பல்லாயிரக்கணக்காண மக்கள் சூழ்ந்திருக்க நடைபெற்று முடிந்துள்ளது.

SIVANY Designer Sarees

Designer Sarees

Indian Fashion Dress

பெண்கள் அணியும் ஆடைகளில் பஞ்சாபி, சுடிதார், சல்வார், அனார்க்கலி, மசக்கலி என்று பல வடிகங்களில் காணப்படும் ஆடையை பொதுவாக சல்வார் கமிஸ் என்று சொல்வோம். இதோ சில அழகிய சல்வார் கமிஸ்கள் உங்களுக்காக....

Fashion

Fashion என்பது என்ன? ஆளுக்காள் வேறுபடும் , இடத்திற்கு இடம் வேறுபடும் , கால ஒட்டத்தில் வேறுபட்டும் மாறுபட்டும்கொண்டே இருக்கும். நேற்று-இன்று-நாளை என்பது இந்த Fashionக்கு மிகச்சரியாகப் பொருந்தும். ஆனால் சில Fashion முறைகள் எக்காலத்திற்கும் பொருந்தக் கூடிய வகையில்

Creative Idea

சில விடயங்களைப் பார்க்கும் போதுதான் "அட" என்ற எண்ணத்தை எம்முள் ஏற்படுத்தும். அதுவும் நாளார்ந்தம் நாம் பார்க்கும் பொருட்களைக் கொண்டு அவற்றை வேறு விடயங்களில் சிறப்பாக பயன்படுத்தியிருந்தால்  ஏன் இந்த Idea எல்லாம் எமக்கு வரவில்லை என்ற கேள்வி மனதினுள் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்க முடியாது. இங்கே தரப்படும் படங்களைப் பார்த்தால் எமக்குள் அந்தக் கேள்வி எழுவது நிச்சயம்.
டுட்டு ஆடை - Tutu Dress


தையற்கலை என்பது எல்லோராலும் செய்ய முடியாதது. ஆனால் சிலருக்கு அது கைவந்த கலை. ஐய்யையோ எனக்கு தைக்க வராதே என்பவர்களும் முயற்சி செய்து பார்க்கக் கூடிய ஒரு முறை டுட்டு (Tutu)ஆடை வடிவமைக்கும் முறை. தையல் வாடையே படாமல் கோர்த்துக் கட்டுவது மற்றும் ஒட்டுவது ஆகிய முறைகளின் மூலம் இந்த வகை ஆடைகளை உருவாக்கலாம். ஆனால் உங்களுக்கு கற்பனைத்திறன், நிறங்களின் ஒத்திசைவு, பொறுமை, புதிதாக எதையாவது செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இருக்க வேண்டும் . அவ்வாறாயின் இந்த டுட்டு ஆடைமுறை உங்களுக்கு கைவந்த கலைதான்.
தமிழில் ஆண்டு நிறைவு - Anniversary


பொதுவாக நாம் தமிழில் ஆண்டு நிறைவுகளைக் குறிப்பிடும் போது 25 ஆவது ஆண்டினை வெள்ளி விழா என்றும் , 50 வது பொன் விழா என்றும், 60 வது வைர விழா என்றும், 75 வது பவள விழா என்றும், 100  வது நூற்றாண்டு விழா என்றும் கூறுவது எல்லோருக்கும் தெரிந்தது. ஆனால் இவற்றுக்கு இடையில்  நாம் வழமையாக பாவிக்க பல ஆண்டு நிறைவுப் பெயர்கள் உண்டு. அவை என்ன என்று பார்க்கலாமா?
1 ஆண்டு – காகித விழா
2 ஆண்டு – பருத்தி விழா
3 ஆண்டு – தோல் விழா
4 ஆண்டு – மலர் மற்றும் பழ விழா
5 ஆண்டு – மர விழா
6 ஆண்டு – சர்க்கரை / கற்கண்டு / இனிப்பு விழா
7 ஆண்டு – கம்பளி / செம்பு விழா
8 ஆண்டு – வெண்கல விழா
9 ஆண்டு – மண் கலச விழா
10 ஆண்டு – தகரம் / அலுமினிய விழா
11 ஆண்டு – எஃகு விழா
12 ஆண்டு – லினன் விழா
13 ஆண்டு – பின்னல் விழா
14 ஆண்டு – தந்த விழா
15 ஆண்டு – படிக விழா
20 ஆண்டு – பீங்கான் விழா
25 ஆண்டு – வெள்ளி விழா
30 ஆண்டு – முத்து விழா
40 ஆண்டு – மாணிக்க விழா
50 ஆண்டு – பொன் விழா
60 ஆண்டு – வைர விழா
75 ஆண்டு – பவள விழா
80 ஆண்டு - அமுத விழா
100 ஆண்டு – நூற்றாண்டு விழா

இயற்கையின் காதல்


காதலர் தினம் உலகளாவிய  ரீதியில் Feb 14 ஆம் திகதி கொண்ணாடப்படுகின்றமை எல்லோருக்கும் தெரிந்த விடயம்.  காதலும் அன்பின் வடிவமே. இதற்கு முக்கிய அம்சம் இதயம். ஒரு மனிதனின் உயிர் வாழ்விற்கு  இதயம் எவ்வளவு தூரம் அத்தியவசியமானதோ அதே அளவிற்கு இயற்கையும் அத்தியவசிமானதே. இயற்கையின் மீது நாம் ஒவ்வொருவரும் காதல் கொண்டால் இந்த பூமி வளமாகவும், அழகாகவும் , அமைதியாகவும் இருக்கும் . என்னடா? காதலர் தினம் என்று தொடங்கிவிட்டு இயற்கையோடு சங்கமமாகி விட்டோமே என்று யோசிக்கிறீங்களா?.  இதுதான் விடயம். இந்த இயற்கை காதலின் முக்கிய அம்சமான இதயத்தை எப்படியெல்லாம் வெளிப்படுத்தியுள்ளது என்று பார்க்க படங்களைப் பாருங்கள். இது இயற்கையின் காதல்!
ஆம். என்னால் முடியும்
"எந்தவொரு மிகச்சிறந்த வேலையும் முதலில் முடியாததாகத்தான் இருக்கிறது" இந்தக் கருத்தைக் கூறியவர் வரலாற்று அறிஞர் தோமஸ் கார்வெல். 'முடியும் என்னால் முடியும்' , முடியும் என்று நம்பினால் எதுவும் முடியும்! முடியாதது என்று இங்கு எதுவுமில்லை! எனவே "முடியும்" என்ற மந்திரச் சொல்லை மனதிற்குள் எண்ணியபடி முடியும் என்ற விதையுடன் எதையும் தொடங்கித் தொடர்ந்தால் இந்த பூமிப் பந்தின் கீழ் எதுவும் முடியும்.


தமிழில் மிக அற்புதமான சொல் ... சாதாரண மனிதனையும் சாதனை மனிதனாக மாற்றும் சொல் ....உலகம் முழுவதும் ஓங்கி ஒலிக்கும் சொல்... மாற்றங்களைப் புரியும் சொல்.. அந்தச் சொல்....

தன்னம்பிக்கை!

இந்தச் சொல்தான் சாதாரண மனிதனிடம் இருந்து சாதனையாளனை உருவாக்குகின்றது!

பழமொழிகள் நாம் இப்பொழுது கொண்டிருக்கும் அர்த்தங்கள் சரியானைவையா?சேலை கட்டிய மாதரை நம்பாதே...

இந்தப் பழமொழி  பொதுவாக சேலை கட்டிய பெண்களை நம்பாதே என்ற அர்தத்தில் இக்காலத்தில் கூறப்படுகிறது ஆனால் இந்தப் பழமொழியும் அர்த்தமும் காலத்துக்குக் காலம் மருவி மாறிவிட்டது. உண்மையில் இந்தப் பழமொழி எவ்வாறு  இருந்திருக்கின்றது என்றால்:
 'சேல் அகட்டிய மாதரை நம்பாதே'
இதன் பொருள்: (சேல் என்பது மீன்போன்ற கண்கள்) தன் கணவரோடு இருக்கும் போது கண்களை அகட்டி மற்ற ஆடவரைக் பார்க்கும் பெண்களை நம்பாதே என்பதே...

ஆடைகளில் கறை படிந்தால் - Tooth Paste


சாப்பிடும் போது  கறி போன்றவை கொட்டுப் பட்டு ஆடைகளில் கறை படிந்தால் அதனை உடனடியாக பற்பசை- Tooth Paste போட்டுத் தேய்த்துக் கழுவினால் கறை போய்விடும் எனவே கறை விழுந்த இடத்தில் சிறிதளவு Tooth Paste - பற்பசையைப்  இட்டு நன்றாக தேய்த்து சுடுதண்ணீரில் கழுவினால் அந்தக் கறை நீங்கிவிடும். ஆனால் சாயம் போகும் ஆடைகளாக இருந்தால் கவனமாக கழுவவும் ஏனெனில் துணியின் சாயமும் சேர்ந்து நீங்கி அவ்விடத்தில் நிறம் மெல்லியதாக மாறவும் காரணமாகிவிடும்.

பற்களிலிருக்கும் கறையையே போக்குதாம் ஆடைகளில் இருக்கும் கறையைப் போக்காதா என்ன.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More