பாடலும் காட்சியும் வித்தியாசமாக இணைந்தால்...

பாடல்களையும் காட்சிகளையும் வித்தியாசமாக இணைத்து பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தின் ஒரு வடிவம் தான் இது. அன்பே அன்பே கொல்லாதே என்ற அழகிய இனிமையான பாடல் ஏய் மாண்புறு மங்கையுடன் இணைந்திருக்கின்றது. இது எனது சிறிய முயற்சி......Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More