82வது ஒஸ்கார் விருதுகள் (March 07,2010)

82வது ஒஸ்கார் விருதுகள் (March 07,2010)

Kathryn Bigelow (James Cameroon's ex wife) இன் The Hurt Locker சிறந்த படம் மற்றும் சிறந்த இயக்குனர் உட்பட, 6 ஒஸ்கார் விருதுகளைப்பெற்றுள்ளது. சிறந்த படம் மற்றும் சிறந்த இயக்குனருக்கு ஒஸ்கார் விருது பெறும் முதல் பெண்ணாக Kathryn Bigelow தனது பெயரை பதிவு செய்துள்ளார்.

Best Picture
Movie: The Hurt Locker
Kathryn Bigelow, Mark Boal, Nicolas Chartier and Greg Shapiro


Actor in a Leading Role

Jeff Bridges

Movie: Crazy HeartActor in a Supporting Role

Christoph Waltz

Movie: Inglourious BasterdsActress in a Leading Role

Sandra Bullock

Movie:The Blind Side


Actress in a Supporting Role

Mo'Nique

Movie: Precious: Based on the Novel 'Push' by Sapphire


Animated Film Feature

Movie: Up

Pete Docter
Art Direction

Movie: Avatar

Rick Carter and Robert Stromberg (Art Direction); Kim Sinclair (Set Decoration)
Cinematography

Movie: Avatar

Mauro Fiore
Costume Design

Movie: The Young Victoria
Sandy Powell


Directing

Movie: The Hurt Locker
Kathryn BigelowDocumentary Feature

Movie: The Cove

Louie Psihoyos and Fisher Stevens
Documentary Short

Music by Prudence

Roger Ross Williams and Elinor Burkett
Film Editing

Movie:The Hurt Locker

Bob Murawski and Chris Innis
Foreign Language Film

Movie: The Secret in Their Eyes (El Secreto de Sus Ojos)

Argentina

Directed by Juan José Campanella
Make Up

Movie: Star Trek

Barney Burman, Mindy Hall and Joel Harlow
Original Music

Movie: Up

Michael Giacchino
Music Orginal Song

Movie: Crazy Heart

"The Weary Kind (Theme from Crazy Heart)"
Short Film Animated

Movie: Logorama

Nicolas Schmerkin
Short Film Live Action

Movie: The New Tenants

Joachim Back and Tivi Magnusson
Sound Editing

Movie: The Hurt Locker

Paul N.J. Ottosson
Sound Mixing

Movie: The Hurt Locker

Paul N.J. Ottosson and Ray Beckett
Visual Effects

Movie: Avatar
Joe Letteri, Stephen Rosenbaum, Richard Baneham and Andrew R. Jones


Writing Adopted Screenplay

Movie: Precious: Based on the Novel 'Push' by Sapphire

Screenplay by Geoffrey Fletcher
Writing Original Screenplay

Movie: The Hurt Locker

Written by Mark Boal

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More