Indian Jewellery Designsபெண்கள் கழுத்ததுக்கு அணியும் ஆபரணங்கள் பலவிதமாக இருக்கின்றன.அவற்றின் படங்கள் சில இதோ.... மணப்பெண் அலங்காரத்தில் இவை முக்கிய பங்கினை வகிக்கின்றன.
Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More