உழைப்பின் மகிமை கூறும் பொன்மொழிகள்

 1. உழைப்பே மகிழ்ச்சிக்குத் தந்தையாகும். -பிரான்ஸ்

 2.  உழைத்தலே பிரார்த்தனை செய்தல். -இலத்தீன்

 3.  உழைப்பு கல்லிலிருந்துகூட ரொட்டியை உண்டாக்கும். -ஜெர்மனி

 4.  உழைப்பவன் வீட்டுக்குள் வறுமை எட்டிப் பார்க்காது. -இங்கிலாந்து

 5.  உழைப்பவனுக்கு எந்த வேலையும் இழிவல்ல; சோம்பல்தான் இழிவு. -கிரீஸ்

 6.  நனையாத கால் சட்டைகளுக்கு உண்ண மீன் கிடைக்காது. -பல்கேரியா

 7.  உறங்குகின்ற சிங்கத்தைவிட அலைகின்ற நரி மேலானது. -துருக்கி

 8.  அவசர காலத்தின் தேவைக்கு ஓய்வு நேரத்தில் தேடி வை. -சீனா

 9.  அடிமை போல உழைப்பவன் அரசனைப் போல உயர்வான். -இந்தியா

 10.  மனிதன் உழைக்கிறான்; இறைவன் வாழ்த்துகிறான். -அமெரிக்கா


Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More