அழகிய ஆடைவடிவமைப்பு


இந்தியாவின் பிரபல ஆடைவடிவமைப்பாளர் மனிஷ் மல்ஹோத்ராவின்  (  )அழகிய ஆடையில் ஒயிலாக உலக அழகி ஐஸ்வரியா ராய் பச்சன்.
Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More