இசைக்கு மொழி தடையில்லை என்பதை நிரூபிக்கும் இசைகளில் இதுவும் ஒன்று. கேட்க மனதை வருடிச் செல்கின்றது.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More